2014-12-28

Diskmaskin fixad (Whirlpool, IKEA)

Hade problem med vår diskmaskin, en inbyggd Whirlpool maskin inköpt från IKEA. När man skulle starta den så började den som vanligt, men efter någon minut så började den pipa och när man öppnade den så blinkade startlampan.

Kontrollpanelen för Whirpool DWH B00

Efter lite sökande på nätet så visade sig att man kan, utifrån antal blinkningar, utläsa en felkod och i mitt fall var det 11 blinkningar vilket enligt servicemanualen indikerade på fel "FA WI failure". Detta fel kan uppstå om vattenindikatorn inte slår på när vattnet spolas in i maskinen eller om det läcker ut vatten i maskinen och flottören slår ifrån. Efter att ha öppnat maskinen så fanns det dock inte något vatten i botten på maskinen så troligtvis så är det vattenindikatorn som inte ger rätt signal.
Vattenindikatorn sitter i botten på maskinen, under filterplåten och ser ut som ett svart litet galler. Enligt några drabbade på internet kunde man lösa detta genom att med en borste eller svamp, tvätta indikatorn från smuts el dyl. I mitt fall hjälpte inte detta något. Felet kvarstod när jag försökte köra maskinen igen.
För att verifiera att det var indikatorn som var problemet så kortslöt jag anslutningen så att den alltid gav en tillslagen signal (kretschemat i servicemanualen är till god hjälp för att förstå). (Spänning i mitten, tillslagen till höger och frånslagen till vänster)

Vattenindikatorn är markerad med WI i kretsschemat, LS6 är flottörens krets. PA6 A är kontakten till vattenindikatorn där 1,2,3 i kretsschemat motsvarar kontaktens anslutningar från v->h 2,1,3

Detta lät maskinens program komma vidare ända till fördisken, men när fördiskens vatten pumpats ut så kommer felet upp igen, då troligtvis för att indikatorn skall slå ifrån.
Dock så räckte fördiskens varma vatten för att lösa upp resterna av smutsen på indikatorn så efter jag kopplat tillbaka anslutningen till indikatorn så fungerade maskinen igen. Nu kanske den lever ett par månader till. En citronsyradisk är nog behövligt snart :)

Obs! Om du vill mecka med din egna maskin, se till att koppla bort strömmen från maskinen innan du öppnar den.

2014-02-20

Duplicate config sections in web.config and internal server errors...

There is a duplicate 'myApp' section defined, Internal Server Error

Had a breakdown moment today when two sites didn't behave. Each site had a virtual application with its own web.config.
Both sites where configured almost the same but one of the virtual applications worked and not the other.
The following error was displayed.

HTTP Error 500.19 - Internal Server Error

The requested page cannot be accessed because the related configuration data for the page is invalid.

Detailed Error Information:

Module           IIS Web Core
Notification     BeginRequest
Handler          Not yet determined
Error Code       0x800700b7
Config Error     There is a duplicate 'myapp' section defined
Config File      \\?\c:\MyApp\vapp\web.config
Requested URL    http://myapp:80/vapp/
Physical Path    c:\MyApp\
Logon Method     Not yet determined
Logon User       Not yet determined

Config Source:
    7:   <configsections>
    8:     <section name="myApp" type="MyApp.MyConfigSection, MyApp"/>
    9:   </configsections>

This configuration section was present in my site as well, like below.

<section name="myApp" type="MyApp.MyConfigSection,MyApp"/>

Removing the section from the vapp did the trick, but why did it work on the other site?

Finally after some testing and borrowing a second pair of eyes (thx robert), a small difference in the setup was detected. One of the sections where declared with the type "MyApp.MyConfigSection, MyApp" and the other with "MyApp.MyConfigSection,MyApp". Did you see it?! A small whitespace between the type and assembly names where missing.
After adjusting the typo to either keeping the whitespace or removing it on both, it started to work...